ΤΡΥΓΟΣ ΜΕΛΙΟΥ

Όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τον τρύγο του μελιού.

trigos-meliou-min

Βρειτε ότι χρειάζεστε για την επεξεργασία των τελάρων σας ώστε να παράξετε το μέλι σας. Απολεπιστήρια, μελιτοεξαγωγείς αντλίες μελιού και βασιλικού πολτού αλλά και αναδευτήρες και δοχεία αποθήκευσης μελιού.

Μελιτοεξαγωγέας 72 πλαισίων SBHE 7248

Επαγγελματικός μελιτοεξαγωγέας με χωρητικότητα 72 πλαισίων και σταθερή τοποθέτηση πλαισίων και εγκέφαλο με προεγκατεστημένα προγράμματα τρύγου και δυνατότητα δημιουργίας δικού σας προγράμματος.
Διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού, 1 βάνα 2" εμπρός και 1 βάνα 1,5" στον πυθμένα για πλήρες άδειασμα.
Η ιπποδύναμη είναι 1hp και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με πάχος 1,25mm και το πλαίσιο στήριξης από χάλυβα.

Δείτε περισσότερα

Μελιτοεξαγωγέας 44 πλαισίων SBHE 4422

Επαγγελματικός μελιτοεξαγωγέας με χωρητικότητα 44 πλαισίων και σταθερή τοποθέτηση πλαισίων και εγκέφαλο με προεγκατεστημένα προγράμματα τρύγου και δυνατότητα δημιουργίας δικού σας προγράμματος.
Διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού, 1 βάνα 2" εμπρός και 1 βάνα 1,5" στον πυθμένα για πλήρες άδειασμα.
Η ιπποδύναμη είναι 3/4hp και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με πάχος 1,25mm και το πλαίσιο στήριξης από χάλυβα.

Δείτε περισσότερα

Μελιτοεξαγωγέας 33 πλαισίων SBHE 3318

Επαγγελματικός μελιτοεξαγωγέας με χωρητικότητα 33 πλαισίων και σταθερή τοποθέτηση πλαισίων και εγκέφαλο με προεγκατεστημένα προγράμματα τρύγου και δυνατότητα δημιουργίας δικού σας προγράμματος.
Διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού, 1 βάνα 2" εμπρός και 1 βάνα 1,5" στον πυθμένα για πλήρες άδειασμα.
Η ιπποδύναμη είναι 3/4hp και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με πάχος 1,25mm και το πλαίσιο στήριξης από χάλυβα.

Δείτε περισσότερα

Μελιτοεξαγωγέας 20 πλαισίων SBHE 2020

Βιομηχανικός - Επαγγελματικός μελιτοεξαγωγέας με χωρητικότητα 20 πλαισίων με αυτόματη αναστροφή
Εγκέφαλο HMI (PC) με προεγκατεστημένα προγράμματα τρύγου και δυνατότητα εύκολης δημιουργίας δικού σας προγράμματος.
Διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού, 2 βάνες 2" εμπρός και 1 βάνα 1,5" στον πυθμένα για πλήρες άδειασμα.
Η ιπποδύναμη είναι1hp και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με πάχος 1,25mm και το πλαίσιο στήριξης από χάλυβα.

Δείτε περισσότερα

Μελιτοεξαγωγέας 12+ πλαισίων SBHE 2012

Βιομηχανικός - Επαγγελματικός μελιτοεξαγωγέας με χωρητικότητα 12 πλαισίων με αυτόματη αναστροφή
Εγκέφαλο HMI (PC) με προεγκατεστημένα προγράμματα τρύγου και δυνατότητα εύκολης δημιουργίας δικού σας προγράμματος.
Διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού, 2 βάνες 2" εμπρός και 1 βάνα 1,5" στον πυθμένα για πλήρες άδειασμα.
Η ιπποδύναμη είναι1hp και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με πάχος 1,25mm και το πλαίσιο στήριξης από χάλυβα.

Δείτε περισσότερα

Μελιτοεξαγωγέας 16 πλαισίων SBHE 2816

Βιομηχανικός - Επαγγελματικός μελιτοεξαγωγέας με χωρητικότητα 16 πλαισίων με αυτόματη αναστροφή
Εγκέφαλο HMI (PC) με προεγκατεστημένα προγράμματα τρύγου και δυνατότητα εύκολης δημιουργίας δικού σας προγράμματος.
Διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού με βάνα 2,5" εμπρός για πλήρες άδειασμα.
Η ιπποδύναμη είναι 1hp και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με πάχος 1,25mm και Ατσάλινο υποπλασιο

Δείτε περισσότερα

Μελιτοεξαγωγέας 10 (20) πλαισίων SBHE 2010

Βιομηχανικός - Επαγγελματικός μελιτοεξαγωγέας με χωρητικότητα 10 πλαισίων με αυτόματη αναστροφή και δυνατότητα επέκτασης σε 20 πλαισίων με αυτόματη αναστροφή.
Εγκέφαλο HMI (PC) με προεγκατεστημένα προγράμματα τρύγου και δυνατότητα εύκολης δημιουργίας δικού σας προγράμματος.
Διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού, 2 βάνες 2" εμπρός και 1 βάνα 1,5" στον πυθμένα για πλήρες άδειασμα.
Η ιπποδύναμη είναι1hp και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με πάχος 1,25mm και το πλαίσιο στήριξης από χάλυβα.

Δείτε περισσότερα

Μελιτοεξαγωγέας 8 πλαισίων (16) SBHE 2808

Επαγγελματικός μελιτοεξαγωγέας με χωρητικότητα 8 πλαισίων με αυτόματη αναστροφή και δυνατότητα επέκτασης σε 16 πλαισίων με αυτόματη αναστροφή.
Εγκέφαλο HMI (PC) με προεγκατεστημένα προγράμματα τρύγου και δυνατότητα εύκολης δημιουργίας δικού σας προγράμματος.
Διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού με βάνα 2,5" εμπρός για πλήρες άδειασμα.
Η ιπποδύναμη είναι 1hp και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με πάχος 1,25mm και Ατσάλινο υποπλασιο

Δείτε περισσότερα

Μελιτοεξαγωγέας 6 πλαισίων SBHE 2006

Επαγγελματικός μελιτοεξαγωγέας με χωρητικότητα 10 πλαισίων με αυτόματη αναστροφή.
Εγκέφαλο HMI (PC) με προεγκατεστημένα προγράμματα τρύγου και δυνατότητα εύκολης δημιουργίας δικού σας προγράμματος.
Διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού, 1 βάνα 2" εμπρός και 1 βάνα 1,5" στον πυθμένα για πλήρες άδειασμα.
Η ιπποδύναμη είναι 3/4hp και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με πάχος 1,25mm και το πλαίσιο στήριξης από χάλυβα.

Δείτε περισσότερα

Μελιτοεξαγωγέας Custom Made

Έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε μελιτοεξαγωγέα όπως ακρινώς τον χρειάζεστε.
Θα διαθέτει κωνικό πυθμένα για καλύτερη αποστράγγιση του μελιού, 1 βάνα 1,5" στον πυθμένα για πλήρες άδειασμα και όσες βάνες επιθυμείτε σε οποιαδήποτε διάμετρο
Η ιπποδύναμη θα εξαρτηθεί από το πλήθος των θηκών που θα επιλέξετε και η μετάδοση είναι direct drive χωρίς ιμάντα.
Όλα τα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι τροφίμων με ελάχιστο πάχος 1,25mm και το πλαίσιο στήριξης από χάλυβα.

Δείτε περισσότερα