ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Ηλεκτρικές πυροσφραγίδες με βαθιά εγχάραξη μελισσοκομικού αριθμού

Δημιουργήσαμε για τους μελισσοκόμους ισχυρή ηλεκτρική πυροσφραγίδα, συνεχούς λειτουργίας, ώστε να μπορείτε χωρίς περιορισμούς να πυροσφραγίσετε τα πλαίσια και τις κυψέλες σας. Ο αριθμός σας χαράζεται σε τιτανιούχο κράμα ορείχαλκου με βάθος τα 4 εκατοστά

Ηλεκτρική πυροσφραγίδα ρυθμιζόμενη

Ηλεκτρική πυροσφραγίδα ρυθμιζόμενη με γράμματα χαραγμένα σε CNC σε κράμα τιτανιούχου ορείχαλκου με ενσωματωμένη αντίσταση στο σώμα των γραμμάτων για γρήγορη θέρμανση, διατήρηση θερμικού φορτίου και αξιόπιστη πυροσφράγιση με ασφάλεια και ταχύτητα. Κατάλληλη και για χρήση σε πλαστικές κυψέλες.

Δείτε περισσότερα

Ηλεκτρική πυροσφραγίδα

Ηλεκτρική πυροσφραγίδα με γράμματα χαραγμένα σε CNC σε κράμα τιτανιούχου ορείχαλκου με ενσωματωμένη αντίσταση στο σώμα των γραμμάτων για γρήγορη θέρμανση, διατήρηση θερμικού φορτίου και αξιόπιστη πυροσφράγιση με ασφάλεια και ταχύτητα.

Δείτε περισσότερα