ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ

Προετοιμασία μελιού για συσκευσία

Για την προστασία του μελιού σας και των ιδιοτήτων θα πρέπει η αποκρυστάλλωση του να γίνει ελεγχόμενα με χρήση θερμοθαλάμων, μπέν-μαρί ή μέσω αντιστάσεων και αναδευτήρων βαρελιών.

Θερμοθάλαμοι

Κατασκευή θερμοθάλαμων για την ομαλή αποκρυστάλωση του μελιού πριν την συσκευασία, Δυνατότητα κατασκευής μικρών θερμοθαλάμων με χωρητικότητα 4 έως 16 δοχείων και ντουλαπών για την τοποθέτηση παλέτας με χωρητικότητα από 24 έως 84 δοχείων για τοποθέτηση σε μελισσοκομικό εργαστήριο.

Δείτε περισσότερα